Engestoftegaard B&B har indgået partnerskabsaftale med Naturpark Maribosøerne i henhold til det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder.

Naturpark Maribosøerne

 
Barokhaven ved Søholt er en del af naturparken. Du er velkommen til at besøge haven, Se mere om Barokhaven på www.soeholt.nu.
Smukke søer og landskaber, et fascinerende dyreliv og en spændende kulturhistorie. Det fredede naturområde Naturpark Maribosøerne har det hele og indbyder til storslåede naturoplevelser og et væld af aktiviteter for både børn og voksne.

Naturpark Maribosøerne består af søerne: Søndersø, Røgbølle Sø, Hejrede Sø, Nørresø og oplandet omkring dem. Søerne ligger i et storslået herregårdslandskab, omkranset af marker, eng-, mose- og skovarealer, og for fugle- og naturinteresserede er der mulighed for store oplevelser. Se mere om Naturparken på www.naturparkmaribo.dk